Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Xây dựng Toàn Chính cùng nhau xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung Chính sách chất lượng mà Công ty đề ra, đó là:

  • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG TOÀN CHÍNH cam kết không ngừng cải tiến phương pháp quản lý, liên tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ Cán bộ công nhân viên, nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.
  • Luôn thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên nền tảng của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
  • Tuân thủ tuyệt đối các Quy trình, Quy phạm và các Tiêu chuẩn chuyên ngành,... Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  • Công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất để Cán bộ công nhân viên phát huy hết khả năng của bản thân, vai trò làm chủ, say mê trong công việc và gắn bó với Công ty.

Đối tác và khách hàng

beton barbekü