Liên hệ

Ảnh của Liên hệ

Địa chỉ: Số 123-125 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại:
(+84)0236 3695 661
Fax:
(+84)0236 3695 662
Mobile:
(+84)0913 496 035

Send an Email
(Tùy chọn)

Đối tác và khách hàng

beton barbekü