Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm, kết hợp với xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

 Mục tiêu:

- Kiểm định để thay đổi công năng công trình.

- Kiểm định để xác định nguyên nhân sự cố công trình.

- Kiểm định để giải quyết tranh chấp.

 Phương pháp:

- Quan sát hiện trạng.

- Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện hiện hữu: Đo đạc trực tiếp bằng thước sắt và thước kẹp.

- Đo chiều dày lớp bê tông bảo vệ hiện hữu: Thực hiện bằng cách khoan, đục, đo trực tiếp bằng thước sắt và thước kẹp.

- Kiểm tra số lượng đường kính cốt thép hiện hữu: Thực hiện bằng cách khoan, đục, đo trực tiếp bằng thước sắt và thước kẹp.

- Kiểm tra cường độ bêtông hiện hữu: Đo đạc bằng súng bật nẩy hoặc khoan lấy lõi bê tông hiện trường và thí nghiệm nén.

- Tính toán kiểm tra kết cấu công trình sau khi cải tạo nâng tầng.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Đối tác và khách hàng

beton barbekü