Cọc khoan nhồi được cắm sâu dưới lòng đất nên việc thẩm định kiểm tra chất lượng bằng mắt thường là không thể. Do đặc thù công nghệ thi công đổ bê tông tại chỗ trong lỗ khoan, thường có sự hiện diện của dung dịch khoan bentonite nên chất lượng cọc rất khó kiểm soát. Và cọc khoan nhồi có thể bị thay đổi thiết diện do sập vách, lẫn bentonite, bị phân lớp hoặc tạp chất, do độ sụt bê tông không đồng đều hoặc quy trình đổ chưa hợp lý. Vì vậy, ngoài việc giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công cọc khoan nhồi cũng như kiểm tra kích thước và chiều sâu hố khoan, mức độ lắng đọng cát, dung dịch khoan, bê tông và thép cọc, khối lượng bê tông... thực hiện thí nghiệm để kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi sau khi thi công vẫn rất cần thiết để đánh giá chính xác chất lượng thực tế của cọc khoan nhồi, đảm bảo tiến độ dự án và đảm bảo an toàn. Phương pháp kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi:

- Phương pháp thí nghiệm nén tĩnh cọc: áp dụng cho cọc đóng và cọc khoan nhồi

- Thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi: chỉ áp dụng cho cọc khoan nhồi/cọc barette/ tường trong đất

- Thí nghiệm biến dạng nhỏ PIT( thí nghiệm PIT): áp dụng cho cọc đóng và cọc khoan nhồi.

- Thí nghiệm biến dạng lớn PDA( thí nghiệm PDA): áp dụng cho cọc đóng và cọc khoan nhồi.

- Khoan lấy lõi thân hoặc mũi cọc: áp dụng cho cọc khoan nhồi/cọc barette/ tường trong đất


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Đối tác và khách hàng

beton barbekü