Quan trắc công trình là hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi về hình học, biến dạng, chuyển dịch và các thông số kỹ thuật khác của công trình và môi trường xung quanh theo thời gian. Quan trắc biến dạng công trình bao gồm các phương pháp thực hiện sau: Quan trắc lún, quan trắc ngang, quan trắc nghiêng.

- Kiểm tra, xác định giá trị lún ( Độ lún lệch, tốc độ lún trung bình của công trình) so với các giới hạn lún được tính toán trong thiết kế thi công xây dựng.

- Đánh giá khả năng làm việc hiện tại của nền móng công trình và mức độ hiện trạng sau này khi đưa vào sử dụng.

- Xác định giá trị độ lún, độ chuyển dịch trung bình của công trình có nằm trong giới hạn cho phép đối với các loại công trình và các nền đất xây dựng khác nhau.

2
3
4
5
6

Đối tác và khách hàng

beton barbekü