Khảo sát địa hình công trình đóng vai trò quan trọng trước khi quyết định xây dựng một dự án công trình. Việc khảo sát địa hình giúp xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình, đánh giá được cụ thể điều kiện địa hình tuyến cần khảo sát. Phục vụ công tác quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi, …

- Lập lưới khống chế mặt bằng bằng máy toàn đạc điện tử hoặc công nghệ GPS.

- Lập lưới khống chế cao độ.

- Đo vẽ bản đồ các tỷ lệ 1:5.000; 1:2.000; 1.1000; 1.500; 1:200 trên cạn và dưới nước.

- Đo vẽ mặt cắt dọc, mặt cắt ngang trên cạn và dưới nước.

 

2
3
4
5
6
7
8

Đối tác và khách hàng

beton barbekü