Thông tin về năng lực hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Xây dựng Toàn Chính đã được xác nhận và đăng tải trên website của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và Bộ Xây dựng. Chứng chỉ năng lực hoạt động số: BXD-00009426 ban hành kèm theo Quyết định số: 106/QĐ-HĐXD - DN ngày 23/11/2018 và Quyết định số: 26/ QĐ-HĐXD - DN ngày 27/03/2017. Phạm vi hoạt động trong nước và Quốc tế trong các lĩnh vực sau:

01. Khảo sát địa hình;

02. Khảo sát địa chất công trình;

03. Khảo sát địa chất thủy văn;

04. Khảo sát mỏ vật liệu xây dựng;

05. Thí nghiệm vật liệu xây dựng;

06. Thí nghiệm siêu âm, nén tĩnh cọc khoan nhồi;

07. Thí nghiệm tấm nén phẳng; nhổ thép cấy tại công trình;

08. Kiểm định chất lượng, khả năng chịu lực công trình;

09. Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình;

10. Thiết kế, giám sát xây dựng.

Đối tác và khách hàng

beton barbekü