Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH Lê Công Nhường (Bình Định) về vấn đề: "Khi nào Bộ Giao thông vận tải đề xuất Chính phủ, Quốc hội xây dựng tuyến đường sắt Bắc - Nam với tốc độ khoảng 200km/h để giải quyết bài toán giao thông ở nước ta?".

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, để đáp ứng nhu cầu vận tải và tăng cường sự kết nối giữa các thành phố lớn trên trục Bắc - Nam (nhất là việc kết nối hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP.HCM) bằng hệ thống giao thông vận tải tốc độ cao, an toàn; đồng thời, phát triển hài hòa các phương thức vận tải, Bộ GTVT đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược, Quy hoạch phát triển GTVT đường sắt, theo đó, dự kiến lộ trình phát triển tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam với các giai đoạn cụ thể.

Trước hết, đến năm 2020 sẽ nghiên cứu phương án xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa; trong đó chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước ưu tiên xây dựng trước những đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn như đoạn Hà Nội - Vinh, Nha Trang - Sài Gòn;

Tiếp đến, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 sẽ triển khai xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao (trước mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160-200km/h), đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, hạ tầng tuyến có thể đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc 350km/h trong tương lai, ưu tiên xây dựng trước những đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn trên trục Bắc - Nam theo khả năng huy động vốn.

Tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành toàn tuyến đường sắt đôi tốc độ cao khổ 1.435mm trên trục Bắc - Nam; sau năm 2050 triển khai tổ chức khai thác tốc độ cao tốc 350km/h.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, căn cứ lộ trình nêu trên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ GTVT đang triển khai rà soát các nghiên cứu trước đây về Dự án để cập nhật, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

"Theo kế hoạch dự kiến, Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ để xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2019" - Bộ trưởng Thể thông tin tới ĐB Lê Công Nhường.

Cùng với đó, Bộ trưởng GTVT cho biết các ưu điểm của đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam mà ĐBQH cung cấp sẽ được Bộ GTVT nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Hoài Thu

Đối tác và khách hàng

beton barbekü