Ngày 1-3, UBND TP Đà Nẵng sẽ ký kết hợp đồng tư vấn lập Đồ án điều chỉnh Qui hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với Liên danh Sakae Corptate Advisory và Công ty tư vấn Surbana Jurong của Singapore.

Ông Vũ Quang Hùng, giám đốc Sở Xây dựng cho biết về chuyên môn, điều chỉnh qui hoạch chung lần này thành phố Đà Nẵng theo hướng mong muốn cải thiện những bất cập và đạt được các yêu cầu chính. Theo đó, trước tiên là xác lập cấu trúc và mô hình phát triển đô thị phù hợp thay vì phát triển đô thị dàn trải theo chiều rộng và chưa đậm nét về bản sắc như trước đây.

Quan điểm này phù hợp với những định hướng Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị: phát triển Đà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng. Theo đó, về cấu trúc đô thị thì bên cạnh nhiệm vụ phát triển đô thị hiện đại, thông minh; phải phát triển hài hòa với bảo tồn và phát triển cấu trúc khung thiên nhiên biển - sông - núi trong lòng đô thị vốn là đặc trưng, là bản sắc của đô thị Đà Nẵng. Tiếp đến là qui hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị về giao thông, thoát nước, cấp nước... Bên cạnh đó cũng cải thiện những hạn chế về hạ tầng xã hội, liên kết chuỗi đô thị Lăng Cô - Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An để tạo động lực phát triển.

Đối tác và khách hàng

beton barbekü