Dự án đầu tư mở rộng khu cảng Chu Lai - Trường Hải (Núi Thành, Quảng Nam) với chiều dài bến cảng là 790m, tổng vốn đầu tư là 2.600 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn I sẽ triển khai xây dựng và mở rộng 335m về phía hạ lưu với tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng nhằm đón nhận tàu có trọng tải lớn hơn đến 5 vạn tấn.

Khi hoàn thành, công trình khai thác hàng xuất khẩu tạo nguồn hàng đối lưu cho các tuyến hàng hải quốc tế, qua đó giảm giá thành vận chuyển, góp phần thu hút đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai trong thời gian tới....

 

Đối tác và khách hàng

beton barbekü